Novinky - Firemný BLOG

CD – Csillagok

Navrhli sme dizajn CD nosiča, bookletu a inlay pre Spevokol Szedera Fábiána z Čeboviec s názvom : CSILLAGOK - újragondolt népdalok.