Novinky - Firemný BLOG

Aktualizácia - portál obce Balog nad Ipľom

Bol aktualizovaný portál obce Balog nad Ipľom. Pribudli sociálne prvky, zmeny v dizajne a boli vykonané zmeny v administrácii.

Balog nad Ipľom