Novinky - Firemný BLOG

Prezentácia publikácií

Slávnostná prezentácia publikácií Csáb faluba' a Hajnalok Völgye – Öt év ősbemutatói (2008-2012) na ktorých sme spolupracovali (obálka, layout, sadzba) bude 15. marca 2013 od 18:00 v Základnej škole v Čebovciach.

Csáb faluba'Csáb faluba'
Csáb faluba'Csáb faluba'
Hajnalok Völgye – Öt év ősbemutatói (2008-2012)Hajnalok Völgye – Öt év ősbemutatói (2008-2012)
Hajnalok Völgye – Öt év ősbemutatói (2008-2012)Hajnalok Völgye – Öt év ősbemutatói (2008-2012)