OZ Jašterica

  • Popis: Webstránka občianského združenia Jašterica
  • Služby: Design, Webstránka, Webhosting, Copywriting
  • Technológie: CMS, XHTML, CSS, PHP, MySQL
  • Rok: 2013